Färdväg genom norra Spanien vid övervintringsresan 2016-17.